Faktúračné údaje

Peter Špik

Vyšná Polianka 61

083 36 Nižná Polianka 

IČO:30278953

DIČ:SK1020700956

Registrácia: Obv .Ú. Bardejov, Živnost. odd., ev. č. 701 - 3220

Bankové spojenie: SK78 0900 0000 0000 8515 0146  ; SWIFT: GIBASKBX

 

Adresa predajne: 

Peter Špik

Partizánska 46

085 01 Bardejov  

tel.:054/ 474 62 27 ; 054/ 472 84 71

info@spikelektro.sk 

servis@spikelektro.sk

 

 

×